El DocsBarcelona finalitza la seva 2a. edició consolidat com a cita anual ineludible
per a professionals i amants del documental.