DOCSBARCELONA - International Documentary Film Festival

Nota legal

Dades de l’empresa

Denominació social: Planeta Med, S.L.
Domicili social: C/Mallorca, 209, pral., 08036 Barcelona.
NIF: B61008587
Teléfon: 93 4530025
Fax: 93 3239330
Adreça electrònica: info@docsbarcelona.com
Dades registrals: DocsBarcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 28685, foli 0109, full 138670, inscripció 1

Recollida i protecció de dades de caràcter personal

DocsBarcelona ha adoptat les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals facilitades pels usuaris de www.docsbarcelona.com són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de DocsBarcelona, que també és responsable de l’esmentat fitxer.

En aquest lloc web, la recollida de dades de caràcter personal es duu a terme únicament i exclusivament a través del formulari de subscripció a les newsletters de www.docsbarcelona.com.

La subscripció a les nostres newsletters implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en l’esmentat fitxer automatitzat de www.docsbarcelona.com. El fitxer està inscrit en el Registre general de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual l’usuari pot accedir per comprovar-ne la situació.

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable amb aquesta finalitat, per mitjà de missatge per correu electrònic a l’adreça info@docsbarcelona.com o per correu ordinari al domicili social de DocsBarcelona, al carrer Mallorca, 209, pral. de Barcelona.

www.docsbarcelona.com no ven, cedeix ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris a tercers.

Ús de cookies

Durant una visita al lloc web de DocsBarcelona, automàticament se n’emmagatzema una certa informació. En aquest lloc web es fa servir una «cookie de sesió» (una cookie és un petit registre que un lloc web desa en el navegador) per a finalitats exclusivament estadístiques. S’utilitza per aconseguir informació sobre les visites al lloc web, però no desa cap informació de caràcter personal ni pot ser relacionada amb una persona en concret. Aquest tipus decookie desapareix en tancar el navegador.