DOCSBARCELONA - International Documentary Film Festival

Taller de Pitching

Com funciona:

- Sessions pràctiques on s’analitzen els punts forts i dèbils dels projectes per a poder modelar l'exposició que es realitzarà al Pitching Forum de la manera més atractiva i eloqüent possible.

- Està impartit per tutors professionals internacionals experimentats en l'àmbit de la producció i el finançament de documentals.

- Els tutors preparen als pitchers per a les preguntes o comentaris que els membres del Financing Pitching Panel puguin fer.

- S'obté també informació sobre els perfils del Financing Pitching Panel i de les cadenes i empreses per les quals treballen.

- Encara que l'assistència al Taller és voluntària, recomanem assistir-hi per intentar millorar la presentació del projecte.
És una tasca gairebé obligatòria per a aquells que presentin el projecte per primera vegada. El Taller els servirà per a prendre el pols al projecte i a les seves presentacions.

- Les places són limitades.


Dates: dimarts 31 de gener i dimecres 1 de febrer de 2012
Horari: dimarts de 9h a 18h i dimecres de 9h a 14h
Llengua: anglès

Qui hi pot assistir

Les places del taller són limitades i prioritàries pels pitchers amb projecte al Pitching Forum.

DocsBarcelona posarà a disposició dels professionals del documental places d’observador pel Taller de Pitching. Aquests observadors no podran exposar projectes al Taller.

Si estàs interessat en assistir com a observador al Taller de Pitching envia un e-mail a: pitching@docsbarcelona.com

 

TARIFES TALLER DE PITCHING 2012

Descripció activitat
Tarifa
Taller de Pitching 190 €
Membre EDN/PRODOCS Taller de Pitching
170 €

 

   TARIFES ESPECIALS – Aplicable a la llista de països de sota

Descripció activitat Tarifa
Taller de Pitching– primer pitcher
190 €
Taller de Pitching – segon pitcher
95 €

 

 
El preu inclou:

- Les sessions de treball amb tutors internacionals
- Accés al Docs on Demand
- Accés a l’After Pitch
- Accés a les cerimònies d’inauguració i cloenda del festival (prèvia confirmació d’assistència)
- Abonament de 5 projeccions del festival o a les conferències i classes magistrals
- Els dinars i coffee breaks dels dies 31 de gener i 1 de febrer de 2012


Llista de països que poden gaudir de la tarifa especial:

• Bulgària
• Croàcia
• Eslovàquia
• Eslovènia
• Estònia
• Grècia
• Hongria
• Letònia
• Lituània
• Malta
• Polònia
• República Txeca
• Romania
• Xipre