DOCSBARCELONA - International Documentary Film Festival

Taller de Pitching

Com funciona:

- Sessions pràctiques on s’analitzen els punts forts i dèbils dels projectes per a poder modelar l'exposició que es realitzarà al Pitching Forum de la manera més atractiva i eloqüent possible.

- Està impartit per tutors professionals internacionals experimentats en l'àmbit de la producció i el finançament de documentals.

- Els tutors preparen als pitchers per a les preguntes o comentaris que els membres del Financing Pitching Panel puguin fer.

- S'obté també informació sobre els perfils del Financing Pitching Panel i de les cadenes i empreses per les quals treballen.

- Encara que l'assistència al Taller és voluntària, recomanem assistir-hi per intentar millorar la presentació del projecte.
És una tasca gairebé obligatòria per a aquells que presentin el projecte per primera vegada. El Taller els servirà per a prendre el pols al projecte i a les seves presentacions.

- Les places són limitades.


Dates: dimarts 28 de maig i dimecres 29 de maig, 2013
Horari: dimarts de 9h a 18h i dimecres de 9h a 14h
Llengua: anglès

 

Qui hi pot assistir

Les places del taller són limitades i prioritàries pels pitchers amb projecte al Pitching Forum.

DocsBarcelona posarà a disposició dels professionals del documental places d’observador pel Taller de Pitching. Aquests observadors no podran exposar projectes al Taller.

Si estàs interessat en assistir com a observador al Taller de Pitching envia un e-mail a: pitching@docsbarcelona.com

 

TARIFES TALLER DE PITCHING 2013

Descripció activitat Tarifa (sense 21% IVA)          Tarifa (21% IVA*)
Taller de Pitching 149,59 €                                     181 € 
Membre EDN/PRODOCS/ PROA Taller de Pitching 134,71 €                                      163 €

TARIFES ESPECIALS – Aplicable a la llista de països de sota

Descripció activitat

Tarifa (sense 21% IVA)                   Tarifa (21% IVA*) 

Taller de Pitching– primer pitcher 149,59 €                                          181 €  
Taller de Pitching – segon pitcher 94,22 €                                          114 €

* La nova regulació ens obliga a aplicar el 21% d'IVA en les tarifes de les activitats del DocsBarcelona.

** Les empreses europees que no siguin espanyoles i que estiguin registrades al VIES (Vat Information Exchange System) no estan subjectes al 21% d'IVA.

El preu inclou:
- Les sessions de treball amb tutors internacionals
- Accés a l’After Pitch
- Accés a les cerimònies d’inauguració i cloenda del festival (prèvia confirmació d’assistència, responent al mail que se us enviï)
- Tiquets per a projeccions del festival o a les conferències i classes magistrals
- Els coffee breaks dels dies 28 i 29 de maig
- No inclou els dinars
- Accés a l'exposició "Pasolini Roma" i "Arxiu Bolaño. 1977-2003" del CCCB

Llista de països que poden gaudir de la tarifa especial:
• Bulgària
• Croàcia
• Eslovàquia
• Eslovènia
• Estònia
• Grècia
• Hongria
• Letònia
• Lituània
• Malta
• Polònia
• República Txeca
• Romania
• Xipre