DOCSBARCELONA - International Documentary Film Festival

Taller de Pitching

Com funciona:

- Sessions pràctiques on s’analitzen els punts forts i dèbils dels projectes per a poder modelar l'exposició que es realitzarà al Pitching Forum de la manera més atractiva i eloqüent possible.

- Està impartit per dos tutors professionals internacionals experimentats en l'àmbit de la producció i el finançament de documentals.

- Els tutors preparen als pitchers per a les preguntes o comentaris que els membres del Financing Pitching Panel puguin fer.

- S'obté també informació sobre els perfils del Financing Pitching Panel i de les cadenes i empreses per les quals treballen.

- Encara que l'assistència al Taller és voluntària, recomanem assistir-hi per intentar millorar la presentació del projecte.
És una tasca gairebé obligatòria per a aquells que presentin el projecte per primera vegada. El Taller els servirà per a prendre el pols al projecte i a les seves presentacions.

- Les places són limitades.


Dates: dimarts 27 de maig i dimecres 28 de maig, 2014
Horari: dimarts de 9h a 18h i dimecres de 9h a 14h
On: CCCB, Sala Raval - Montalegre, 5
Llengua: anglès

 

Qui hi pot assistir

Les places del taller són limitades i prioritàries pels pitchers amb projecte al Pitching Forum.

DocsBarcelona posarà a disposició dels professionals del documental places d’observador pel Taller de Pitching. Aquests observadors no podran exposar projectes al Taller. *LES PLACES ESTAN COMPLETES

TARIFA TALLER DE PITCHING 2014

Descripció activitat Tarifa (sense 21% IVA)          Tarifa (21% IVA*)
Taller de Pitching 123,97 €                                     150 € 

* La nova regulació ens obliga a aplicar el 21% d'IVA en les tarifes de les activitats del DocsBarcelona.

** Les empreses europees que no siguin espanyoles i que estiguin registrades al VIES (Vat Information Exchange System) no estan subjectes al 21% d'IVA.

El preu inclou:
- Les sessions de treball amb els tutors internacionals
- Accés a les cerimònies d’inauguració i cloenda del festival (prèvia confirmació d’assistència)
- Abonament del Festival
- Accés a les Master Classes
- Descompte a l'InterDocsBarcelona
- Els coffee breaks dels dies 27 i 28 de maig
- No inclou els dinars
- Entrada a l'exposició "Metamorfosis. Visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajer i els germans Quay” del CCCB